Wybory samorządowe 2015 - Uzupełniające w okręgu nr 9

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Wągrowcu

1. Uchwała nr 5/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie  powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r.

2. Skład osobowy OKW nr 5 w Wągrowcu:

 L.p. 
 Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania  Funkcja w komisji 

 1

 Minias Paweł Adam

  Wągrowiec

 Przewodniczący

 2

 Sturma Hanna Teresa

  Wągrowiec

 Zastępca Przewodniczącego  

 3

 Bejma-Andrzejczak Beata Katarzyna

  Wągrowiec

 Członek

 4

 Bucholc Joanna Magdalena

  Wągrowiec

 Członek

 5

 Pewińska Klaudia

  Wągrowiec

 Członek

 6

 Jaskólski Damian Bartosz

  Wągrowiec

 Członek

 7

 Hoffmann Tomasz

  Wągrowiec

 Członek

 

 

 

 

.

..

.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu

1. Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 15 marca 2015 r. - Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu

Informacje, komunikaty


2) Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu  w okresie od 30 stycznia do 3 lutego 2015 r. w celu przyjmowania kandydatów na radnych w yborach uzupełniających do Rady Miejskiej  w Wągrowcu zarządzonych na dzień 15 marca 2015.

Lp.
Nazwisko i imię
Przewodniczącego
Z-cy Przewodniczącego
MKW
Data dyżuru
Godziny dyżuru
Nazwisko i imię członków MKW
1.
Magdalena Budynek
30 styczeń
12.00 - 15.00
Iwona Balcerowicz
Ireneusz Budzeń
2.
Stanisław Krzyżanowski
2 luty
12.00 - 15.00
Małgorzata Samarzewska
Robert Rejmoniak
3.
Stanisław Krzyżanowski
Magdalena Budynek
3 luty
12.00 - 24.00
Pełen skład Komisji
                                       Przewodniczący    
                        Miejskiej   Komisji Wyborczej w Wągrowcu
          /-/                        /-/Stanisław Krzyżanowski

3. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WĄGROWCU o miejscu  i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 15 lutego 2015 r.:   
I.
Miejska  Komisja  Wyborcza    na  podstawie  art.  410  §  7  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r.      Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  112  z  późn.  zm.), przyznaje  w  drodze  losowania  numery  listom  kandydatów  komitetów  wyborczych zarejestrowanych  do  rady  gminy. 
II.
1.  Losowanie  odbędzie  się  publicznie  w  dniu  9  lutego  2015    r.  o godz. 14:00 w sali nr 201 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.  
2.  Z  przeprowadzonego  losowania  zostanie  sporządzony  protokół,  a   informacja  o  przyznanych  numerach  listom  kandydatów  niezwłocznie  zostanie  podana  do publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej  www.wagrowiec.eu,  w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Wągrowca oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.     

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu                 
                          /-/ Stanisław Krzyżanowski 
Wągrowiec, 6 lutego 2015 r. 

4. Formularz zgłoszenia kandydata do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Wągrowcu

Kandydaci na radnych

1. Uchwała nr 2/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r.

 2. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 9 lutego 2015 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Wągrowcu w wyborach uzupełniających do rad gmin zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r.