Wybory samorzadowe 2010

Przepisy prawne

1. Zmiany w podziale miasta Wągrowca na okręgi wyborcze 

2. Zarządzenie wyborów

3. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

4. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

5. Zarządzenie w sprawie  wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.