Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020

Przepisy prawne

1. Kodeks wyborczy

2. Zarządzenie wyborów na dzień 10 maja 2020 r.

3. Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 7 lutego 2020 r.  - wyznaczenie na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze

Informacja o sposobie przyjmowania w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.
 
            W związku z wprowadzonymi w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu ograniczeniami w zakresie obsługi interesantów wynikającymi z obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii, informuje się o następujących sposobach przyjmowania zgłoszeń na kandydatów Obwodowych Komisji Wyborczych:
 
1) zgłoszenia kandydatów można przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu - ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec za pośrednictwem poczty tradycyjnej (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. ? liczy się data wpływu do Urzędu),
 
2) zgłoszenia kandydatów można wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej umieszczonej obok wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a w Wągrowcu (najpóniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14:30),
 
3) zgłoszenia kandydatów mogą zostać przesłane w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: miasto@wagrowiec.eu  lub
urz-302801-1@pkw.gov.pl (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz 14:30).
 
4) w tym przypadku nie jest wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszeń należy przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
 
5) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :
 
          a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
          b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
 
 
Informacje dotyczące sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  można dodatkowo uzyskać pod numerem telefonu:
 
 67 262 11 26 Marek Sturma - Sekretarz Miasta
 793-636-396 Marta Miller - urzędnik wyborczy

 

 

Do pobrania:

1. Zasady zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

2. Zgłoszenie kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych - Wzór dla Komitetów wyborczych

3. Zgłoszenie kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych - Wzór dla wyborców

 

 

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

Do pobrania: