Komunikaty, informacje, obwieszczenia

Komunikaty  Komistarza Wyborczego II w Pile:

1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II  z 18.03.2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego.

    - Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego


2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II  z 18.03. 2019 r.ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji

     - Druk zgłoszenia kandydatów na członków OKW - 1 kandydat,

     - Druk zgłoszenia kandydatów na członków OKW - 2 kandydatów,

     - Druk zgłoszenia kandydata na członka OKW - uzupełnienie przez Komisarza


3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18.04.2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


4. TERMINY I GODZINY URZĘDOWANIA I  PRZYJMOWANIA PRZEZ URZĘDNIKA WYBORCZEGO ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW  NA CZŁONKÓW OKW W WĄGROWCU

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w obwodzie będą przyjmowane przez urzędnika wyborczego Martę Miller w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 301 w następujących dniach i godzinach: 

 DATA
 GODZINY   URZĘDOWANIA
25.04.2019   r. (Czwartek)
 13:30   ? 15:30
 26.04.2019   r. (Piątek)
 07:30   ? 10:30
 
Urzędnik Wyborczy
/-/ Marta Miller

Wągrowiec, 19 kwietnia 2019 r.


5. Informacja Komisarza Wyborczego o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do ObKW oraz o ewentualnych losowaniach:

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w mieście Wągrowiec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu do niżej wymienionych komisji wyborczych:
 
- Nr 1, w liczbie 7, 
- Nr 2, w liczbie 4, 
- Nr 3, w liczbie 4, 
- Nr 4, w liczbie 4, 
- Nr 5, w liczbie 3, 
- Nr 6, w liczbie 3, 
- Nr 7, w liczbie 4, 
- Nr 8, w liczbie 6, 
- Nr 9, w liczbie 5, 
- Nr 10, w liczbie 6, 
- Nr 11, w liczbie 7. 
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7
pkt 1, które odbędzie się w dniu 29.04.2019 r. do godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 Komisarz Wyborczy
           w Pile II
Roma Dworzańska

Do pobrania:

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu