Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019

Komunikaty, informacje, obwieszczenia

Komunikaty  Komistarza Wyborczego II w Pile:

1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II  z 18.03.2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego.

    - Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II  z 18.03. 2019 r.ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji

     - Druk zgłoszenia kandydatów na członków OKW - 1 kandydat,

     - Druk zgłoszenia kandydatów na członków OKW - 2 kandydatów,

     - Druk zgłoszenia kandydata na członka OKW - uzupełnienie przez Komisarza

3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18.04.2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

4. TERMINY I GODZINY URZĘDOWANIA I  PRZYJMOWANIA PRZEZ URZĘDNIKA WYBORCZEGO ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW  NA CZŁONKÓW OKW W WĄGROWCU

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w obwodzie będą przyjmowane przez urzędnika wyborczego Martę Miller w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 301 w następujących dniach i godzinach: 

 DATA
 GODZINY   URZĘDOWANIA
25.04.2019   r. (Czwartek)
 13:30   ? 15:30
 26.04.2019   r. (Piątek)
 07:30   ? 10:30
 
Urzędnik Wyborczy
/-/ Marta Miller

Wągrowiec, 19 kwietnia 2019 r.

 

 

Uprawnienia osób niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Uprawnienia osób niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o upływie terminów dotyczących osób niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Przepisy prawne

1.Kodeks wyborczy

2. Zarządzenie wyborów

3. Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

4. Postanowienie nr 111/2019 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 28.03.2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Wągrowiec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.