Podział miasta Wągrowca na obwody głosowania i okręgi wyborcze

Podział Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 26 marca 2018 r.

 

     Na podstawie art. 419 § 4  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15, z późn. zm.), podaje się do wiadomości Uchwałę Nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
 
B U R M I S T R Z
/-/ Krzysztof Poszwa
 
DO POBRANIA:
 
Lista wiadomości