Stuktura organizacyjna

Zespół Radców Prawnych

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

  

 Marzena Borowińska   
 Radca Prawny  
  pok. 6 
 67 268 03 37  
 Agnieszka Budka
 Radca Prawny
  pok. 6 
 67 268 03 37 

 .

 

 

 

 

Lista wiadomości