Stuktura organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich

 

URZĄD STANU CYWILNEGO I WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 Edyta Słomka

 Kierownik USC i WSO

  USC ul. Kościuszki 17    

67 268 03 27   

 Katarzyna Hewanicka  

 Z-ca Kierownika USC i WSO

 USC ul. Kościuszki 17

67 268 03 28

 Anna Tylicka  

Inspektor - akta stanu cywilnego

USC ul. Kościuszki 17

67 268 19 64

 Paulina Bryzik

 Specjalista - akta stanu cywilnego

USC ul. Kościuszki 17

 67 268 19 64

 Agata Bucka

 Specjalista - akta stanu cywilnego   

 USC ul. Kościuszki 17

 67 268 19 64

 Ewa Rajczyk

 Inspektor - Ewidencja ludności

ul. Kociuszki 17

67 268 03 22

 Danuta Porwisz

 Inspektor - Dokumenty tożsamości

ul. Kociuszki 17

67 268 03 22

 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich 

 
 
Lista wiadomości