Stuktura organizacyjna

Wydział Gospodarki i Rozwoju Miasta

                                                   WYDZIAŁ GOSPODARKI i ROZWOJU MIASTA
 
 Sławomir Wojcieszak
 Kierownik Wydziału
pok. 104
67 268 03 14
 Sylwia Stożek
Podziały nieruchomości, przygotowanie terenów pod inwestycje
pok. 105
67 268 03 15
 Krzysztof Bierła
Gospodarka mieniem komunalnym, ubezpieczenie majątku gminy, opłata adiacencka
pok. 105
67 268 03 15
 Agnieszka Pądzińska
Ewidencja działalności gospodarczej, pozwolenia na alkohol
pok. 103
67 268 03 16
 Joanna Smogór
Ewidencja działalności gospodarczej, rolnictwo, leśnictwo
pok. 103
 67 268 03 16
 Katarzyna Stachowiak
Gospodarka gruntami, wieczyste użytkowanie gruntów
pok. 103
67 268 03 17
 Marzena Rozmarynowska
Gospodarka lokalowa, Karta Dużej Rodziny, ochrona zdrowia 
pok. 103
 67 268 03 17
 Anna Lehmann
Współpraca z organizacjami  pożytku publicznego
pok. 102
 67 268 03 32

 

Zadania Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta 

 

 

Lista wiadomości