Stuktura organizacyjna

Wydział Infrastruktury. Architektury i Ekologii

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, ARCHITEKTURY i EKOLOGII

 

Krzysztof Tchórzewski      
Kierownik Wydziału
pok. 107
67 268 03 18
Piotr Hayn
Gospodarka komunalna
pok. 106
67 268 03 20
Magdalena Walkowiak
Zamówienia publiczne
pok. 106
67 268 03 20
Sławomir Basiura Utrzymanie dróg  pok. 106  67 268 03 20
Marek Wierzbiński
Ochrona środowiska, ekologia
pok. 7
67 268 03 34
Maciej Strzelecki
Ochrona środowiska, ekologia
  pok. 7  
67 268 03 33
Szymon Weyna
Planowanie przestrzenne i architektura
pok. 108
67 268 03 21
Paulina Radecka-Kamińska 
Planowanie przestrzenne i architektura
pok. 108
67 268 03 21
Sylwia Widzińska
Planowanie przestrzenne i architektura
pok. 108
67 268 03 21
Lucyna Kowalska
Gospodarka odpadami
 Starostwo Powiatowe - Suterena 
67 268 03 25
Marzena Rozmarynowska
Pomoc administracyjna
 Starostwo Powiatowe - Suterena 
 67 268 03 25

 

Zadania Wydziału Infrastruktury Architektury i Ekologii

Lista wiadomości