Stuktura organizacyjna

Wydział Finansowy

 WYDZIAŁ FINANSOWY
 
 
Dariusz Hamulczyk
Skarbnik Miejski - Kierownik Wydziału
pok. 3a
67 268 03 07
 Małgorzata Stotko-Brząkała
Główny Księgowy Księgowość budżetowa
 pok. 3
 67268 03 08
 Marta Gogolewska 
 Księgowość budżetowa
pok. 3
67 268 03 08
 Hanna Cholewińska
 Płace, księgowość budżetowa
pok. 4
67 268 03 09
Ewelina Lorenc
 Księgowość budżetowa
 pok. 4
67 268 03 10
 Milena Pyrzyńska
Księgowość budżetowa
pok. 4
67 268 03 10
 Anna Błaszczyk
 Księgowość budżetowa
pok. 4 
 67 268 03 10
 Anna Białczyk
 Księgowość podatkowa
pok. 5 
 67 268 03 1
 Wioleta Kopydłowska
 Księgowość podatkowa
pok. 5
67 268 03 11
 Kinga Pawłowska- Kaszyńska     
Opłata za gospdarowanie odpadami komunalnymi 
pok. 5
67 268 03 11
 Karolina Górzyńska
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 

pok. 5

 67 268 03 11
 Teresa Godycka-Ćwirko
 Podatek od środków transportowych
pok. 2
67 268 03 12
 Teresa Szkudlarek
 Podatek od nieruchomości od osób prawnych
pok. 2
67 268 03 12
 Magdalena Smogór
 Kasa
  Suterena
Starostwa
Powiatowego
 67 268 03 13

 

 
 
 
Lista wiadomości