Stuktura organizacyjna

Wydział Organizacyjny

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

 Marek Sturma
 Sekretarz Miasta - Kierownik Wydziału
pok. 203
67 262 11 26  
 Ireneusz Budzeń
 Inspektor - Sprawy pracownicze i BHP
pok. 101
67 268 03 03
 Daria Wojtkowiak-Szwedziak    
Specjalista - Sprawy administracyjne
pok. 101
67 268 03 03 
 Małgorzata Samarzewska    
 Inspektor - Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji, sprawy organizacyjne
 pok. 101
 67 268 03 31
 Wanda Szeffler
 Podinspektor - Sekretarka
pok. 202
67 262 03 46
 Katarzyna Jarosz
 Pomoc administracyjna - Sekretarka
pok. 202 
67 262 03 46 
 Robert Rejmoniak
 Informatyk
 pok. 109
 67 262 03 06
 Weronika Skotarek
 Pomoc administracyjna - informatyk
 pok. 109
67 262 03 06 
 Katarzyna Gugała       
 Specjalista - Sprawy kancelaryjno-gospodarcze, Archiwistka
Informacja
67 262 15 22
 Maciej Skrzypczak
 Starszy Specjalista - Punkt informacyjny
Informacja
67 262 15 22
 Tadeusz Gapiński
 Konserwator, robotnik gospodarczy
Warsztat
67 268 03 39
 Jadwiga Wojdanowicz 
 Sprzątaczka
 
 
 Małgorzata Zaganiaczyk
 Sprzątaczka
 
 
 Lidia Zawielak
 Sprzątaczka
 
 

 

Zadania Wydziału Organizacyjnego.

 

 

Lista wiadomości