Stuktura organizacyjna

Referat Egzekucji i Kontroli

REFERAT EGZEKUCJI I KONTROLI

 

Natalia Filut-Juszczyk
Kierownik Referatu
  pok. 1
67 268 19 43
Agnieszka WIertel
Kontrola podatkowa i egzekucja podatków i opłąt
pok. 1
67 268 03 43
 Daria Wotkowiak-Szwedziak 
Kontrola podatkowa i egzekucja podatków i opłat  
 pok. 1
67 283 03 43 

Zadania Referatu Egzekucji i Kontroli

Lista wiadomości