Stuktura organizacyjna

Referat Planowania Przestrzennego

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Wojciech Cibail
Kierownik Referatu
pok. 107
67 268 03 14
Szymon Weyna
Plany zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planów,
opiniowanie podziałów nieruchomości
pok. 108
67 268 03 21
Sylwia Widzińska
Decyzje o warunkach zabudowy, decyzje lokalizacji celu publicznego,
pok. 108
67 268 03 21
Radecka Daria
zje o warunkach zabudowy,  decyzje lokalizacji celu publicznego,
opłata planistyczna
pok. 108
67 268 03 21

 

 

 

Zadania Referatu Planowania Przestrzennego

Lista wiadomości