Stuktura organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

 

Maciej Strzelecki
Kierownik Wydziału
pok. 7 67 268 03 33
   Marek Wierzbiński  
Ochrona środowiska, ekologia
pok. 7
67 268 03 34
Marzena Rozmarynowska
Edukacja ekologiczna
udostęp. informacji o środowisku
pok.7
67 268 03 34
  Agata Mardziołek 
Gospodarka odpadami
 Starostwo Powiatowe - Suterena 
67 268 03 25
  Zuzanna Spychała
Gospodarka odpadami
 Starostwo Powiatowe - Suterena 
 67 268 03 25

 

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Lista wiadomości