Stuktura organizacyjna

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. środków zewnętrznych

                                          Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. środków zewnętrznych
 
 Damian Jaskólski     
 Główny specjalista - Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych      
pok. 104
 67 268 03 02
 Anna Lehmann
 Pomoc administracyjna
 pok. 104
 67 268 03 02

 

Zadania Wieoosobowego Stanowiska Pracy do spraw środków zewnętrznych

 

 

 

Lista wiadomości