Stuktura organizacyjna

Stanowisko Pracy ds. środków zewnętrznych

                                           Stanowisko Pracy ds. środków zewnętrznych
 
 Damian Jaskólski     
 Główny specjalista - Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych      
pok. 204
 67 268 03 02

 

Do zadań stanowiska pracy do spraw środków zewnętrznych należy:

 

1)      przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych (krajowych ? np. ministerstwa, agencje rządowe, fundusze, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, itp. oraz zagranicznych ? np. środki unijne, fundusze itp.), na realizację działań miasta;
2)      prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów, przedsięwzięć;
3)      rozliczanie otrzymanego dofinansowania wraz z przygotowywaniem wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń itd.;
4)      przygotowywanie sprawozdań i odpowiednie dokumentowanie realizacji umów o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych;
5)      udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym gminy, w przygotowaniu aplikacji niezbędnych do realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych;
6)      prowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków pomocowych;
7)      bieżące analizowanie możliwości finansowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć ze środków zewnętrznych;
8)      opracowywanie wstępnych założeń projektowych dotyczących zadań kwalifikujących się do finansowania ze środków zewnętrznych;
9)      nawiązywanie kontaktów z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi, które mogą okazać się pomocne przy ubieganiu się o środki pozabudżetowe;
10)    udział w pracach zespołów roboczych przygotowujących dokumentację zgodną z założeniami projektów służących aplikowaniu o środki zewnętrzne.

 

 

 

Lista wiadomości