Stuktura organizacyjna

Referat Świadczeń Wychowawczych

REFERAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

 Radosław Mazur
 Kierownik Referatu
 pok. 1
     67 262 15 22      wew. 243    67 268 19 43
 Weronika Jagacińska
 Specjalista       
 pok. 1 
     67 262 15 22      wew. 243    67 268 19 43 
 Joanna Kaminiecka      
 Specjalista
 pok. 1
     67 262 15 22     wew. 243     67 268 19 43    
 
 
Do zadań Referatu świadczeń Wychowawczych należy:
 
1)   przyjmowanie, rejestrowanie i analiza wniosków o ustalenie prawa świadczeń wychowawczych;
2)   prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia i weryfikacji prawa do świadczeń wychowawczych, a w tym przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych;
3)   przyjmowanie, rejestrowanie i analiza wniosków o ustalenie prawa do świadczeń ?Dobry Start? 300+;
4)   prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia i weryfikacji prawa do świadczeń ?Dobry Start? 300+, a w tym przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych;
5)   udzielanie informacji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych oraz świadczeń ?Dobry Start? 300+;
6)   bezpośrednia obsługa klientów;
7)   sporządzanie list wypłat dotyczących świadczeń wychowawczych oraz świadczeń ?Dobry Start? 300+;
8)   współpraca z wnioskodawcami, urzędami oraz innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń,
9)   wydawanie zaświadczeń;
10)  obsługa systemów informatycznych;
11) sporządzanie niezbędnej dokumentacji, analiz i sprawozdań.

 

 

Lista wiadomości