Stuktura organizacyjna

Stanowisko do spraw kontroli

Stanowisko pracy do spraw kontroli

Katarzyna Sołtys   
Podinspektor        
ul. Dworcowa 2      
697 099 361  
 
Do zadań stanowiska pracy do spraw kontroli należy:
1)   prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy;
2)   nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki podległe;
3)   dokumentowanie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych;
4)   ocena sposobu przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych;
5)   kontrola wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
6)   kontrola zasadności udzielania dotacji;
7)   kontrola przestrzegania przepisów prawnych z zakresu  KPA;
8)   współpraca z Audytorem Wewnętrznym w realizacji jego obowiązków.
 
Lista wiadomości