Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

1. Regulamin Organizacyjny UM - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

2. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego - obowiązuje od 20 listopada 2017 r.