Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w listopadzie 2021 r.

 

 
10 listopada godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Plany zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonach: Jeziora Durowskiego, ulicy Jeżyka oraz okolicach młynu.
-

16 listopada godz. 17.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  - Urząd Miejski sala 301- temat komisji - Rozpatrzenie wniosku.

-

18 listopada godz. 16.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Analiza projektu budżetu na 2022 r.

-
18 listopada godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Analiza projektu budżetu na 2022 r.
-
18 listopada godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Analiza projektu budżetu na 2022 r.
 -
22 listopada godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Realizacja inwestycji i remontów w placówkach oświatowych.
-
23 listopada godz. 16.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
23 listopada godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
23 listopada godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.
-
29 listopada godz. 16.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji -Utrzymanie zieleni i czystości w mieście.