Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w lutym 2018 r.

 

 

6 lutego godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec. Aktualna i prognozowana baza lokalowa szkół i przedszkoli.

-

8 lutego godz. 16.00 - Komisja Budżetowa - posiedzenie wyjazdowe w Muzeum Regionalnym - temat komisji - Działalność i plany inwestycyjne Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

-

14 lutego godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Polityka antysmogowa ? stan obecny, wnioski na przyszłość.

-

23 lutego godz. 14.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Kontrola postępowań przetargowych oraz zakupów i innych wydatków przez jednostki oświatowe miasta.

-

27 lutego godz. 14.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Kontrola inwestycji objętych gwarancją w latach 2015-2017.