Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w maju 2018 r.

8 maja godz. 14.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Analiza wykonania budżetu za rok 2017.

-

8 maja godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci "Wyspa Radości" prowadzonej przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży świadczona przez instytucje (PPP) i szkoły.

-

11 maja godz. 14.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Analiza wykonania budżetu za rok 2017.

-

15 maja godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Infrastruktura sportowo - rekreacyjna w Wągrowcu: stan obecny, potrzeby.

-

15 maja godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Infrastruktura sportowo - rekreacyjna w Wągrowcu: stan obecny, potrzeby.

-

17 maja godz. 16.00 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Analiza wykonania budżetu za rok 2017.

-

24 maja godz. 16.00 -wspólne posiedzenie komisji Rady - Urząd Miejski sala 301  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.