Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 
Najbliższa XLI sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie sie 25 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wagrowcu, ul.Kosciuszki 15.
 
Porzadek obrad:
 1.    Otwarcie Sesji.
 2.    Sprawy regulaminowe.
 3.    Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4.    Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
 6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2018 r.
 7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2018 r.
 8.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
10.  Zapytania i wolne wnioski.
11.  Odpowiedzi na wnioski.
12.  Zakończenie.

Materiały na sesję znajduja się w BIP-ie Urzędu Miejskiego, w zakładce - Projekty uchwał Rady Miejskiej.

 

 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wagrowcu

                         Wiesław Zając