Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec TI.271.13.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Zmienione załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania