Jesteś tutaj:   

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych na 2018 rok

Plan postepowań o udzielenie zamówien publicznych na rok 2018 - styczań

Świadczenie usług cateringowych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec w roku 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z  załącznikami

Zmian treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ 2

Zmiana treści SIWZ 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w dniu 16 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w dniu 21 lutego 2018 r.

Przetarg niograniczony na budowę żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu. TI. 271.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja Techniczna CZ. IA - projekt budowlany architektura i drogi.

Dokumentacja Techniczna CZ. IB - projekt budowlany konstrukcje, instalacje elektryczne i sanitarne

Dokumnetacja Techniczna CZ. IIA1 - projekt wykonawczy ogólnobudowlany ( architektura, zagospodarowanie terenu)

Dokumentacja Techniczna CZ. IIA2 - projekt wykonawczy drogi, architektura wnętrz

Dokumnetacja techniczna CZ. IIB - projekt wykonawczy konstrukcje, instalacje sanitarne

Dokumnetacja Techniczna CZ. IIC - projekt wykonawczy instalacje elektryczne, teletechniczne i technologia kuchni

Dokumnetacja Techniczna CZ. III - projekt wykonawczy zamienny drogi

Dokumnetacja Techniczna CZ. IV - przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Dokumnetacja Techniczna CZ. VA1 - relokacja placu zabaw opis techniczny

Dokumnetacja Techniczna CZ. VA2 - relokacja placu zabaw rzut cz. 1

Dokumnetacja Techniczna CZ. VA3 - relokacja placu zabaw rzut cz. 2

(w celu otworzenia planu z rzutem placu zabaw, który znajduje sie w pliku Dokumnetacja Techniczna VA3 nalezy zapisać plik Dokumnetacja techniczna CZ. VA2 oraz plik Dokumnetacja Techniczna CZ. VA3 a następnie "wypakować zawartość zapisanego pliku Dokumnetacj Techniczna CZ. VA3)

Dokumnetacja Techniczna CZ,. VB - relokacja placu zabaw przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wezwanie do przystapienia do postepowania odwoławczego wraz z wniesionym odwołaniem

Wyjaśnienia do treści SIWZ

W związku z zamieszczonym przez Zamawiającego w dniu 16 stycznia 2018 r. wezwaniem do przystapienia do postępowania odwoławczego informuję, że do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie nie wpłynęło odwołanie firmy Family House Sp. z o.o., w załączeniu pismo Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.