Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego.