2010 r. (koniec kadencji 2006 - 2010)

2010 r. (koniec kadencji 2006 - 2010)

Bąk Dariusz - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Byczyński Zbigniew - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu 

Eitner Dariusz - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Gąsiorek Andrzej - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Hoffmann Grzegorz - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jessa Alojzy - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Kamiński Marceli - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Linetty Barbara - Radna Rady Miejskiej w Wągrowcu

Linetty Mieczysław - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Macioszek Dionizy - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Misiak Piotr - Wiceprzewodniczący Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Nowak-Węklar Jolanta - Radna Rady Miejskiej w Wągrowcu

Nowak Mariusz - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Podemska Aleksandra - Radna Rady Miejskiej w Wągrowcu

Purczyński Władysław - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Rączkowski Ryszard - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Skrzycka Krystyna - Radna Rady Miejskiej w Wągrowcu

Sobota Halina - Radna Rady Miejskiej w Wągrowcu

Tyborski Krzysztof - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Zając Wiesław - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

Zdrzałka Leszek - Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

 

Lista wiadomości