MAŁE GRANTY

ROK 2017

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Przygotowanie repertuaru na ogólnopolskie konkursy chóralne   w sezonie artystycznym jesien - zima, złożona przez Towarzystwo Przyjaiół Chóru The Hoor [POBIERZ]
Uwagi do oferty w formie pismnej złożyć należy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu lub przesłać na adres mailowy stowarzyszenia@wagrowiec.eu
w terminie do 24 lipca 2017 r.

Data publikacji oferty: 17.07.2017 r.

ROK 2016

1. Oferta Towarzystwa Przyjaciół Chóru The Hoor na wykonanie zadania pn. Przygotowanie repertuaru na koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości - warsztaty chóralne [POBIERZ]
Uwagi do oferty w formie pismnej złożyć należy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu lub przesłać na adres mailowy stowarzyszenia@wagrowiec.eu
w terminie do 11 lipca 2016 r.
Data publikacji oferty: 4.07.2016 r.

ROK 2015

1. Oferta Towarzystwa Przyjaciół Chóru The Hoor na realizację zadania pn. Troska o rozwój intelektualny mieszkańców Wągrowca poprzez przygotowanie oraz koncert kolęd na wągrowieckim Rynku [POBIERZ] .

2. Oferta Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego - Oddział Powiatowy w Wągrowcu na realizację zadania pn. Wodne patrole ratownicze na terenie miasta Wągrowca. [POBIERZ] .

3. Oferta Towarzystwa Społeczno - Prawnego w Wągrowcu na realizację zadania pn. Prawo dla mieszkańców Wągrowca [POBIERZ].