Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzeniem nr 50/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 12 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  4. Ratownictwa wodnego i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  5. Działalności na rzecz dzieci, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

Wągrowiec, dnia 16 kwietnia 2018 roku.