Wyniki konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku - II edycja

1. Zarządzeniem nr 11/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

2. Zarządzeniem nr 10/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Wągrowiec, dnia 31 stycznia 2018 r.