Konkursy ofert na zadania rezlizowane w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza konkursy ofert na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku. Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1) na wsparcie zadania polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnianiu posiłków osobom tego pozbawionym, określono w Zarządzeniu Nr 240/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ,

2) na wsparcie zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, określono w Zarządzeniu Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ,

3) na powierzenie zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy określono w Zarządzeniu Nr 242/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ.

 

Wągrowiec, dnia 23 listopada 2017 r.