Konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej ( II edycja)

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku (II edycja). Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1) na wsparcie zadania polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnianiu posiłków osobom tego pozbawionym (II edycja), określone zostały w załączniku do Zarządzenia Nr 276/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ;

2) na wsparcie zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w domach (II edycja), określone zostały w załączniku do Zarządzenia Nr 277/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ.

Wągrowiec, dnia 29 grudnia 2017 roku.