Ogłoszenie Wągrowieckiego TBS w sprawie najmu lokalu mieszkalnego - Ks. Wujka 16

OGŁOSZENIE
w sprawie najmu lokalu mieszkalnego
 
Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że w siedzibie Spółki przy Rynku 12 w Wągrowcu można składać wnioski  (na przygotowanych drukach ? dostępnych w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej wtbs.wagrowiec.eu) o najem mieszkania zlokalizowanego w Wągrowcu na Ks. Wujka 16.
 
PRZEDMIOT   NAJMU:                                                    mieszkanie jednopokojowe o pow. 34,25 m2
TERMIN   SKŁADANIA   WNIOSKÓW:                          14 sierpnia 2019
CZYNSZ   NAJMU:                                                             6,40zł/m2
 LICZBA  OSÓB  ZASIEDLENIA POCZĄTKOWEGO:   2
 INFORMACJE:                                                                     tel. 67 26 27 301;   kom. 785 008 503  
 
Zarząd
Wągrowieckiego TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu