Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego z dnia 25 października 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25 października 2019 r.