Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury i techniczno-inwestycyjnych
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Natalia Muzyka

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Natalia Muzyka uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 21 stycznia 2020 r.

                                                                                   Burmistrz Miasta 

                                                                              /-/  Jarosław Berendt