Jesteś tutaj:   

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 
na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Wiesława Domańska

Zacharzyn

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Wiesława Domańska uzyskała pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
Wągrowiec, dnia 12 kwietnia 2018 r.
 
                                                                  Burmistrz Miasta 
                                                            /-/  Krzysztof Poszwa