Informacja o wyniku naboru Kierownik Wydziału Oświaty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Roman Pawłowski

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Roman Pawłowski uzyskał pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 17 grudnia 2018 r.

    

                                                                                         Burmistrz Miasta

                                                                                  /-/  Jarosław Berendt