Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu

INFORMACJA O WYNIKU II NABORU

 

na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Justyna Maria Walkowiak

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Justyna Maria Walkowiak uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 18 stycznia 2019 r.

                                                                            Burmistrz Miasta

                                                                     /-/  Jarosław Berendt