Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Audytora wewnętrznego

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Monika Szcześniak

Skoki

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Monika Szcześniak uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 19 marca 2020 r.

 

                                                                  Burmistrz Miasta

                                                            /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została wybrana żadna osoba.

 

Wągrowiec, dnia 11 marca 2020 r.

                                                                                Burmistrz Miasta

                                                                         /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury i techniczno-inwestycyjnych
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Natalia Muzyka

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Natalia Muzyka uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 21 stycznia 2020 r.

                                                                                   Burmistrz Miasta 

                                                                              /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego
 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Wojciech Cibail

Skoki

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Wojciech Cibail uzyskał pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 17 stycznia 2020 r.

 

                                                                                             Burmistrz Miasta

                                                                                        /-/  Jarosław Berendt