Przedszkole Nr 7

Ewidencja i rejestry.

Ewidencje i zasady ich udostępniania

REJESTRY W PRZEDSZKOLU NR 7 „POD GRZYBKIEM" W WĄGROWCU

1) REJESTR NAUCZYCIELI
2) REJESTR PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
3) REJESTR DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W DANYM ROKU SZKOLNYM
4) REJESTR DELEGACJI

 

Lista wiadomości