Przedszkole Nr 7

Majątek podmiotu.

Środki trwałe ( stan na: 31.12.2018 r.)

 

  1. Budynek przedszkolny - 574.676,52 zł
  2. Ogrodzenie - 25.378,29 zł
  3. Boisko - 15.778,40 zł
  4. Zestawy komputerowe - 2.007,00 zł
  5. Urządzenie zabawowe - 50.215,20 zł
  6. Karuzela - 5.500, 00 zł
  7. Wyposażenie placówki - 160.951,59 zł
  8. Wartości niematerialne i prawne - 8.055,37 zł
Lista wiadomości