Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty przetargu

 

Informacja z otwarcia ofert przetargu

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WĄGROWCU

z dnia 24.12.2018 r.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dostawę oraz montaż kinowego sprzętu cyfrowego do kina przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest złożenie do dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu oferty w zaklekonej kopercie z dopiskiem " Oferta przetargowa na zakup i montaż projektora cyfrowego do kina przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu. Proszę nie otwierać przed....".

Wszelkich informacji na temat przetargu można uzyskać w biurze Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu lub pod nr telefonu: 67/26 20 545

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WĄGROWCU

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem terenu na urządzenie i prowadzenie letniego ogródka gastronomicznego w sezonie letnim 2017,2018 oraz 2019 na płycie Rynku w Wągrowcu w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. , od 1 maja 2018 r. do 31.sierpnia 2018 oraz od 1 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 12oo w biurze Miejskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 55 oferty w zaklejonej kopercie z napisem ?OFERTA- OGRÓDEK LETNI 2017/2018/ 2019??.

Wszelkich informacji na temat przetargu uzyskać można bezpośrednio w biurze Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu lub telefonicznie pod numerem:

(67) 26 20 545  

  

OGŁOSZENIE DYREKTORA 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA O WYBORZE OFERTY