Wnioski o wydanie zezwolenia

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gatunku topola rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Rogozińskiej 1, 62 - 100 Wągrowiec

1

Numer wpisu w spisie kart

1 – 8 /07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia  na  usunięcie 2    drzew  z gatunku topola rosnących  na  nieruchomości przy  ul. Rogozińskiej  w Wągrowcu

3

Znak sprawy

OS.7635/ 12  /2007

4

Data złożenia

15 luty 2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

Przedsiębiorstwo Handlowe „Groma ” Spółka Akcyjna ul. Rogozińska 1 , 62 – 100 Wągrowiec

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Brak

7

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15A

Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii  pok. 106

8

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji)

Brak

9

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

10

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

2- 8 /07

11

Uwagi

 

Lista wiadomości
Lp. Wniosek o wydanie decyzji 1 Numer wpisu w spisie kart 1- 4/09 2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku modrzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki 33A Wągrowcu. 3 Znak sprawy OS.7635 / 5 /09 4 Data złożenia 14. 01. 2009 5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz. nr 1243/2 6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak 7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii pok. 106 8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 ?