Wnioski o wydanie zezwolenia

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu (1- 3/07)(16.01. 2007)

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1

Numer wpisu w spisie kart

1 –3 /07

2

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek o wydanie zezwolenia  na  usunięcie 3    drzew  rosnących  na terenie nieruchomości  przy ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu

3

Znak sprawy

OS.7635/ 5 /2007

4

Data złożenia

16 styczeń 2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres)

Pan Leszek Gumny ul. Skocka 17 w Wągrowcu  

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość)

Ksero mapy – zagospodarowanie terenu działki

7

Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)

Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15A

Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekol.  pok. 106

8

Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji)

Brak

9

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak

10

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

2- 3/07

11

Uwagi

 

Lista wiadomości
Lp. Wniosek o wydanie decyzji 1 Numer wpisu w spisie kart 1- 4/09 2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku modrzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki 33A Wągrowcu. 3 Znak sprawy OS.7635 / 5 /09 4 Data złożenia 14. 01. 2009 5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz. nr 1243/2 6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak 7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii pok. 106 8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 ?