Wnioski o wydanie zezwolenia

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z gatunku świerk z terenu nieruchomości przy ul. Leśnej 36

 
 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1- 7/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie 5   drzew z gatunku świerk  z  terenu nieruchomości przy ul.  Leśnej 36  w Wągrowcu.  
3 Znak sprawy OS.7635 / 9 /09
4 Data złożenia 26. 01. 2009
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz. nr 204 przy ul. Leśnej 36
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak    
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 –  7 /09
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 9758
11 Uwagi brak
Lista wiadomości
Lp. Wniosek o wydanie decyzji 1 Numer wpisu w spisie kart 1- 4/09 2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku modrzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki 33A Wągrowcu. 3 Znak sprawy OS.7635 / 5 /09 4 Data złożenia 14. 01. 2009 5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz. nr 1243/2 6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak 7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii pok. 106 8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 ?