Wnioski o wydanie zezwolenia

wniosek owydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew obumarłych drzew z terenu nieruchomości ul. Taszarowo 11

 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1- 41/08
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  2 obumarłych  drzew topoli  z terenu  nieruchomości  ul. Taszarowo 11    
3 Znak sprawy OS.7635 / 50 /08
4 Data złożenia 3. 07. 2008
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel nieruchomości ul. Kaszarowo 11        
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Brak  
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 - 41/08
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 3014
11 Uwagi  
Lista wiadomości
Lp. Wniosek o wydanie decyzji 1 Numer wpisu w spisie kart 1- 4/09 2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku modrzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki 33A Wągrowcu. 3 Znak sprawy OS.7635 / 5 /09 4 Data złożenia 14. 01. 2009 5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz. nr 1243/2 6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak 7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii pok. 106 8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 ?