Wnioski o wydanie zezwolenia

wniosek o usunięcie drzew sosna - samosiejki z terenu dz. 116/1

 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1-35/08
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ( sosny ) – samosiejki z terenu dz. nr 116/1 ul. Dębińska
3 Znak sprawy OS.7635 / 44 /08
4 Data złożenia 29 05. 2008
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz.nr 116/1 ul. Dębińska        
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Brak  
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 - 35/08
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy brak
11 Uwagi  
Lista wiadomości
Lp. Wniosek o wydanie decyzji 1 Numer wpisu w spisie kart 1- 4/09 2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku modrzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki 33A Wągrowcu. 3 Znak sprawy OS.7635 / 5 /09 4 Data złożenia 14. 01. 2009 5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz. nr 1243/2 6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak 7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii pok. 106 8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 ?