Wnioski o wydanie zezwolenia

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew ( olchy) z terenu dz. 2964/12 ul. Słoneczna

 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1-31/08
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew ( olchy)  z terenu  dz. nr 2964/12 przy ul. Słonecznej  w Wągrowcu     
3 Znak sprawy OS.7635 / 39 /08
4 Data złożenia 19 05. 2008
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel nieruchomości ul. Słoneczna      
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 - 30/08
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy brak
11 Uwagi  
Lista wiadomości
Lp. Wniosek o wydanie decyzji 1 Numer wpisu w spisie kart 1- 4/09 2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku modrzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki 33A Wągrowcu. 3 Znak sprawy OS.7635 / 5 /09 4 Data złożenia 14. 01. 2009 5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz. nr 1243/2 6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak 7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii pok. 106 8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 ?