Opracowania, projekty, programy, strategie i plany ochrony środowiska

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.8.2014

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.4.214

8.       

Dokument wytworzył

mgr Marzenna Szeremietiew

9.       

Data dokumentu

18.09.2015r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.7.2014

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.7.2014

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

Inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.4.2014

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

08.06.2014 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.8.2014,

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.6.2014

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.3.2014

8.       

Dokument wytworzył

mgr Marzenna Szeremietiew

9.       

Data dokumentu

02.08.2015r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.5.2014,

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.5.2014

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

Inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.3.2014

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

08.06.2014 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.6.2014,

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.4.2014

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.2.2014

8.       

Dokument wytworzył

mgr Marzenna Szeremietiew

9.       

Data dokumentu

02.08.2015r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.3.2014,

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.3.2014

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

Inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.2.2014

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

08.06.2014 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.4.2014,

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.2.2014

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.1.2014

8.       

Dokument wytworzył

mgr Marzenna Szeremietiew

9.       

Data dokumentu

02.08.2015r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2014,

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.1.2014

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

Inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.1.2014

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

08.06.2014 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.2.2014,

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.6.2011

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.1.2011/2012

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

23.02.2012 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Rada Miejska w Wągrowcu - uchwała Nr XV/92/2012

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

23.02.2012r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

Tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/uchwaly-rady-miejskiej/v-kadencja-2006-2010/2010.html

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.4.2011, APP.5.2011

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.5.2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.1.2011/2012

8.       

Dokument wytworzył

ODUM Zakład Usługowy s.c. mgr Magdalena Hojan, ul. Strzelecka 11/2 64-800 Chodzież

9.       

Data dokumentu

 24.11.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.4.2011, APP.6.2011

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.4.2011

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

Inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.1.2011/2012

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

24.08.2011 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.5.2011, APP.6.2011

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.3.2011

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.1.2012/2013

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

26.03.2013 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Rada Miejska w Wągrowcu - uchwała Nr XXV/158/2013

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

26.03.2013r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

Tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/uchwaly-rady-miejskiej/v-kadencja-2006-2010/2010.html

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2011, APP.2.2011

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.2.2011

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.1.2012/2013

8.       

Dokument wytworzył

ODUM Zakład Usługowy s.c. mgr Magdalena Hojan, ul. Strzelecka 11/2 64-800 Chodzież

9.       

Data dokumentu

18.12.2012r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2011, APP.3.2011

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.1.2011

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

Inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 6721.1.2012/2013

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

05.11.2012 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.2.2011, APP.3.2011

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kaliska 2" w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.3.2010

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2" w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-3/10/11/12

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

21.06.2012 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Rada Miejska w Wągrowcu - uchwała Nr XVIII/112/2012

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

21.06.2012r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

Tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/uchwaly-rady-miejskiej/v-kadencja-2006-2010/2010.html

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2010, APP.2.2010

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kaliska 2" w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.2.2010

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2" w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-3/10/11/12

8.       

Dokument wytworzył

mgr Marzenna Szeremietiew

9.       

Data dokumentu

15.04.2011r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2010, APP.3.2010

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kaliska 2" w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.1.2010

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

Inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2" w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-3/10/11/12

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

22.04.2010r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.2.2010, APP.3.2010

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Miejscowy plan zagospodarowania w rejonie ul. Kolejowej w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.3.2009

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania w rejonie ul. Kolejowej
w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-2/09/10/11/12

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

27.10.2011 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Rada Miejska w Wągrowcu - uchwała Nr XII/72/2011

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

27.10.2011r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

Tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/uchwaly-rady-miejskiej/v-kadencja-2006-2010/2010.html

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2009, APP.2.2009

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kolejowej w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.2.2009

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kolejowej
w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-2/09/10/11/12

8.       

Dokument wytworzył

mgr Marzenna Szeremietiew

9.       

Data dokumentu

21.09.2010 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2009, APP.3.2009

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kolejowej w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.1.2009

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

Inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kolejowej w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-2/09/10/11/12

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

21.09.2010 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.2.2009, APP.3.2009

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Miejscowy plan zagospodarowania w rejonie ul. Bonowskiego w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.9.2008

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania w rejonie ul. Bonowskiego
w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-7/08/09/10

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

31.03.2010 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Rada Miejska w Wągrowcu - uchwała Nr XLI/292/2010

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

29.04.2010 r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

Tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/uchwaly-rady-miejskiej/v-kadencja-2006-2010/2010.html

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.7.2010, APP.8.2010

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.8.2008

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego
w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-7/08/09/10

8.       

Dokument wytworzył

mgr Marzenna Szeremietiew

9.       

Data dokumentu

28.09.2009 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.7.2010, APP.9.2010

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.7.2008

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-7/08/09/10

8.       

Dokument wytworzył

Tomira Łęska - Oleszak, architekt, Projektowanie Urbanistyczne
i Budowlane , ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

9.       

Data dokumentu

28.09.2009 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.8.2010, APP.9.2010

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Wągrowiec " Straszewo"

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.6.2008

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - „Wągrowiec - Straszewo"

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-5/08/09

8.       

Dokument wytworzył

Biuro projektów i usług technicznych AKANT  bis
ul. Południowa 35, 62-081 Przeźmierowo

9.       

Data dokumentu

31.03.2010 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Rada Miejska w Wągrowcu - uchwała Nr XXXIX/281/2010

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

31.03.2010 r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

Tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/uchwaly-rady-miejskiej/v-kadencja-2006-2010/2010.html

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.4.2008, APP.5.2008

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Wągrowiec " Straszewo"

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.5.2008

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - „Wągrowiec - Straszewo"

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-5/08/09

8.       

Dokument wytworzył

mgr Ryszard Zieleśkiewicz

9.       

Data dokumentu

21.04.2009 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.4.2008, APP.6.2008

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Wągrowiec " Straszewo"

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.4.2008

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - „Wągrowiec - Straszewo"

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-5/08/09

8.       

Dokument wytworzył

Biuro projektów i usług technicznych AKANT  bis
ul. Południowa 35, 62-081 Przeźmierowo

9.       

Data dokumentu

21.04.2009 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.5.2008, APP.6.2008

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Osada 4"

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.3.2008

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - „Osada 4"

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-3/08/09/10/11/12/13

8.       

Dokument wytworzył

API Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 27/8, 60-835 Poznań

9.       

Data dokumentu

29.03.2011 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Rada Miejska w Wągrowcu - uchwała Nr VI/43/2011

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

29.03.2011 r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

Tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/uchwaly-rady-miejskiej/vi-kadencja-2010-2014.html?pid=2173

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2008, APP.2.2008

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Osada 4"

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.2.2008

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - „Osada 4"

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-3/08/09/10/11/12/13

8.       

Dokument wytworzył

API Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 27/8, 60-835 Poznań

9.       

Data dokumentu

11.03.2010 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.4.2008, APP.6.2008

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Osada 4"

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.1.2008

2.       

Rodzaj dokumentu

projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - „Osada 4"

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-3/08/09/10/11/12/13

8.       

Dokument wytworzył

API Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 27/8, 60-835 Poznań

9.       

Data dokumentu

18.01.2010 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.2.2008, APP.3.2008

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Marcinkowo" w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.3.2007

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Marcinkowo" w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-3/07/08/09/10

8.       

Dokument wytworzył

ŚMIETANKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr. inż. arch. Mirosław Śmietanka, ul. Jaracza 82B/6

9.       

Data dokumentu

28.10.2010 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Rada Miejska w Wągrowcu - uchwała Nr XLVIII/329/2010

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

28.10.2010 r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

Tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/uchwaly-rady-miejskiej/vi-kadencja-2010-2014.html?pid=2129

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2007, APP.2.2007

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marcinkowo" w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.2.2007

2.       

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na  środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcinkowo" w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-3/07/08/09/10

8.       

Dokument wytworzył

ŚMIETANKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr. inż. arch. Mirosław Śmietanka, ul. Jaracza 82B/6

9.       

Data dokumentu

18.08.2008 r.

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680 333, e-mail: p.radecka@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2007, APP.3.2007

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Marcinkowo" w Wągrowcu

KARTA INFORMACYJNA

 

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

APP.3.2007

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Marcinkowo" w Wągrowcu

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina miejska Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.APP 7322-3/07/08/09/10

8.       

Dokument wytworzył

ŚMIETANKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr. inż. arch. Mirosław Śmietanka, ul. Jaracza 82B/6

9.       

Data dokumentu

28.10.2010 r.

10.   

Dokument zatwierdził

Rada Miejska w Wągrowcu - uchwała Nr XLVIII/329/2010

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

28.10.2010 r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

Tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/bip/uchwaly-rady-miejskiej/vi-kadencja-2010-2014.html?pid=2129

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

APP.1.2007, APP.2.2007

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

3/2015

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wągrowiec

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

-

8.       

Dokument wytworzył

Energoekspert Energia i Ekologia Sp. z o.o.  siedzibą w Katowicach, ul. Karłowicza 11a

9.       

Data dokumentu

5.08.2015

10.   

Dokument zatwierdził

UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

 

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

17.09.2015r.

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://www.wagrowiec.eu/pl/dla-mieszkanca/miasto/ochrona-srodowiska/ochrona-powietrza

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2015, 2/2015

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

stwierdzenie o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOŚ na projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2 /2015

2.       

Rodzaj dokumentu

inne dokumenty

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o odstąpieniu od przeprowadzenia sooś.

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOŚ na projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

 

8.       

Dokument wytworzył

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

9.       

Data dokumentu

31.07.2015

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2015, 3/2015

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

1/2015

2.       

Rodzaj dokumentu

Projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wągrowiec

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

 

8.       

Dokument wytworzył

Energoekspert Energia i Ekologia Sp. z o.o.  siedzibą w Katowicach, ul. Karłowicza 11a

9.       

Data dokumentu

30.06.2015

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2/2015, 3/2015

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2013-2020

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

1/2013

2.       

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2013-2020

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Program rewitalizacji wyznaczonych obszarów dla miasta Wągrowca

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.11.2012

8.       

Dokument wytworzył

AWIL Consulting Sp. z o.o., ul. Polska 14, 60-595 Poznań

9.       

Data dokumentu

Styczeń 2013

10.   

Dokument zatwierdził

UCHWAŁA NR XXVI/168/2013 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

25.04.2013

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

http://www.wagrowiec.eu/assets/files/dzialy/dokumenty-strategiczne/XXVI_168_2013%20LPR%202013-2020.pdf

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2012, 2/2012, 3/2012

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

stwierdzenie konieczności przeprowadzenia SOOŚ dla projektu - Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2012-2020

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

3/2012

2.       

Rodzaj dokumentu

inne dokumenty

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o konieczności przeprowadzenia sooś.

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o konieczności przeprowadzenia SOOŚ dla projektu - Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2012-2020

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

 

8.       

Dokument wytworzył

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

9.       

Data dokumentu

5.10.2012

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2012, 2/2012, 1/2013

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko - Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2013-2020

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

2/2012

2.       

Rodzaj dokumentu

prognozy oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko - Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2013-2020

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Program rewitalizacji wyznaczonych obszarów dla miasta Wągrowca

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.11.2012

8.       

Dokument wytworzył

AWIL Consulting Sp. z o.o., ul. Polska 14, 60-595 Poznań

9.       

Data dokumentu

listopad 2012

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2012, 3/2012, 1/2013

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

Projekt dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2013-2020

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

1/2012

2.       

Rodzaj dokumentu

Projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2013-2020

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Program rewitalizacji wyznaczonych obszarów dla miasta Wągrowca

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.11.2012

8.       

Dokument wytworzył

AWIL Consulting Sp. z o.o., ul. Polska 14, 60-595 Poznań

9.       

Data dokumentu

Październik 2012

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2/2012, 3/2012, 1/2013

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak

na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje
o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii.

1

Numer wpisu

7322-2/08/09

2

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania     na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4

Data i miejsce sporządzania dokumentu

maj 2008r., Chodzież

5

Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)

Projektowanie Urbanistyczne i Budowlane Tomira Łęska-Oleszak

ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

6

Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)

mgr Marzenna Szeremietiew

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,
numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Wydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321

8

Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

C-1/09

11

Uwagi

brak

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej

 

Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

1

Numer wpisu

7322-2/08/09

2

Nazwa dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4

Data i miejsce sporządzania dokumentu

maj2008r., Piła

5

Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)

Urząd Miejski w Wągrowcu,

ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. (067)2621522, fax. 2620325

REGON 000526593, NIP 766-10-87-125

6

Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)

Projektowanie Urbanistyczne i Budowlane             Tomira Łęska-Oleszak                                        ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Wydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321

8

Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

F-1/09

11

Uwagi

brak

na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec-teren Osiedla "Wschód" w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje
o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii.
1 Numer wpisu 7322-5/07/08
2 Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec-teren Osiedla ”Wschód” w rejonie
ul. 11 Listopada
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4 Data i miejsce sporządzania dokumentu sierpień 2008r., Chodzież
5 Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)
„4N”ul. Małe Błonia 6, 64-902 PiłaREGON 570364083
6 Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)
Zakład Usługowy„ODUM”,ul. Strzelecka 11/2, 64-800 Chodzieżtel.0-67/2827435, fax. 2812367REGON 570766730, NIP 764-154-05-50
7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,
numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski w WągrowcuWydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321
8 Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji brak
9 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument brak
10 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu C-4/08
11 Uwagi brak

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części terenów Osiedla "Wschód"

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1 Numer wpisu 7322-5/07/08
2 Nazwa dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części terenów Osiedla „Wschód”
w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4 Data i miejsce sporządzania dokumentu sierpień 2008r., Poznań
5 Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)
Urząd Miejski w Wągrowcu,ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiectel. (067)2621522, fax. 2620325REGON 000526593, NIP 766-10-87-125
6 Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)
„4N”ul. Małe Błonia 6, 64-902 PiłaREGON 570364083
7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miejski w WągrowcuWydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321
8 Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji brak
9 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument brak
10 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu F-4/08
11 Uwagi brak

Projekt mpzp "Osada I"

 

Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

1

Numer wpisu

7322-1/07/08

2

Nazwa dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Osada I" w Wągrowcu

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4

Data i miejsce sporządzania dokumentu

Styczeń 2008r., Wrocław

5

Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)

Urząd Miejski w Wągrowcu,

ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. (067)2621522, fax. 2620325

REGON 000526593, NIP 766-10-87-125

6

Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)

„SoftGIS" s.c.

ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław

REGON 932815350

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Wydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321

8

Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

F-3/08

11

Uwagi

brak

Prognoza oddziaływania na środowisko 'Osada I"

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje
o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii.

1

Numer wpisu

7322-1/07/08

2

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada I" w Wągrowcu

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4

Data i miejsce sporządzania dokumentu

Maj 2008r., Wrocław

5

Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)

Urząd Miejski w Wągrowcu,

ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. (067)2621522, fax. 2620325

REGON 000526593, NIP 766-10-87-125

6

Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)

mgr inż. Magdalena Doniec

Wrocław

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,
numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Wydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321

8

Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

C-3/08

11

Uwagi

brak

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

1

Numer wpisu

7322-2/07/08

2

Nazwa dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Osada II" w Wągrowcu

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4

Data i miejsce sporządzania dokumentu

Listopad 2007r., Wrocław

5

Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)

Urząd Miejski w Wągrowcu,

ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. (067)2621522, fax. 2620325

REGON 000526593, NIP 766-10-87-125

6

Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)

„SoftGIS" s.c.

ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław

REGON 932815350

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Wydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321

8

Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

F-2/08

11

Uwagi

brak

na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osada II" w Wągrowcu

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje
o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii.

1

Numer wpisu

7322-2/07/08

2

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania  na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  środowisko dotycząca projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego „Osada II" w Wągrowcu

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4

Data i miejsce sporządzania dokumentu

Styczeń 2008r., Wrocław

5

Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)

Urząd Miejski w Wągrowcu,

ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. (067)2621522, fax. 2620325

REGON 000526593, NIP 766-10-87-125

6

Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)

mgr inż. Magdalena Doniec

Wrocław

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,
numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Wydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321

8

Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

C-2/08

11

Uwagi

brak

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kościuszki w Wągrowcu

Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

1

Numer wpisu

7322-4/07

2

Nazwa dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kościuszki w Wągrowcu

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4

Data i miejsce sporządzania dokumentu

Styczeń 2008r., Poznań

5

Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)

Urząd Miejski w Wągrowcu,

ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. (067)2621522, fax. 2620325

REGON 000526593, NIP 766-10-87-125

6

Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)

„4N"

ul. Małe Błonia 6, 64-902 Piła

REGON 570364083

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Wydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321

8

Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

F-1/08

11

Uwagi

brak

Prognoza odddziaływania na środowisko - ulica kościuszki

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje
o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii.

1

Numer wpisu

7322-4/07/08

2

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec-teren przy ulicy Kościuszki

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4

Data i miejsce sporządzania dokumentu

październik 2007r., Chodzież

5

Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)

Urząd Miejski w Wągrowcu,

ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. (067)2621522, fax. 2620325

REGON 000526593, NIP 766-10-87-125

6

Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)

Zakład Usługowy„ODUM",

ul. Strzelecka 11/2, 64-800 Chodzież

tel.0-67/2827435, fax. 2812367

REGON 570766730, NIP 764-154-05-50

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,
numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Wydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321

8

Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

C-1/08

11

Uwagi

brak