Decyzje i postanowienia

73.POSTANOWIENIE - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi garażami i funkcją handlowo-usługową" na działce o numerze ewidencyjnym 2114/1 usytuowanej przy ul. Nad Nielbą w Wągrowcu (2-09/13)(2.12.2013 r.)

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

9/2013

2.       

Rodzaj dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

3.       

Temat dokumentu

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

4.       

Nazwa dokumentu

Postanowienie

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi garażami i funkcją handlowo-usługową" na działce o numerze ewidencyjnym 2114/1 usytuowanej  przy ul. Nad Nielbą w Wągrowcu

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

 TI.6220.16.2013

8.       

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Wągrowcu

9.       

Data dokumentu

2.12.2013r.

10.   

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1-08/13

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

2.12.2013 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak

18.   

Uwagi

brak

Lista wiadomości