Za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni