Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2019 r.

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2019 r.